Centralna właściwość dla zagranicznych przedsiębiorstw i pracowników

Polnische Fahne

Właściwym Urzędem Skarbowym odpowiedzialnym za niżej wymienione formy opodatkowania jest Urząd Skarbowy w Cottbus, o ile transakcje dokonywane są na terytorium Niemiec:  

  • Opodatkowanie VAT obowiązujące w przypadku przedsiębiorców mających swoją siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, których pierwsze litery pochodzące od nazwiska rozpoczynają się od litery M do R lub w przypadku spółek osobowych lub kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy rozpoczynają się od litery M do R
    (Właściwym Urzędem Skarbowym dla przedsiębiorców i firm, których nazwy rozpoczynają się od litery A do G → Urząd Skarbowyw Hameln, a od litery H do L → Urząd Skarbowy w Oranienburgu; a od litery S do Ź → Urząd Skarbowy w Nördlingen z placówką w Donauwörth)
  • Opodatkowanie dochodowe obowiązujące w przypadku przedsiębiorców budowlanych mających swoją siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, których pierwsze litery pochodzące od nazwiska właściciela i jego pracowników rozpoczynają się od litery M do R lub w przypadku spółek osobowych lub kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy i jej pracowników rozpoczynają się od litery M do R
    (Właściwym Urzędem Skarbowym dla przedsiębiorców i firm, których nazwy rozpoczynają się od litery A do G → Urząd Skarbowyw Hameln, a od litery H do L → Urząd Skarbowy w Oranienburgua od litery S do Ź  Urząd Skarbowy w Nördlingen z placówką w Donauwörth)

Ponadto Urząd Skarbowy w Cottbus jest również urzędem właściwym do potrącania podatku od wynagrodzeń w przypadku transgranicznej pracy tymczasowej

  • od firm użyczających pracowników, których miejsce zamieszkania, siedziba lub kierownictwo znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej (Przedsiębiorstwa, których pierwsze litery pochodzące od nazwiska rozpoczynają się od litery M do R lub w przypadku spółek osobowych lub kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy rozpoczynają się od litery M do R
    (Właściwym Urzędem Skarbowym dla przedsiębiorców i firm, których nazwy rozpoczynają się od litery A do G → Urząd Skarbowyw Hameln, a od litery H do L → Urząd Skarbowy w Oranienburgua od litery S do Ź  Urząd Skarbowy w Nördlingen z placówką w Donauwörth), jak również
  • urzędem właściwym do opodatkowania pracowników tymczasowych,

jeżeli pracownicy oddelegowani do pracy za granicę zatrudnieni są w budownictwie.

 

Uwaga:

Proszę wziąć pod uwagę, iż zawarte na tych stronach informacje nie służą jako pomoc w zakresie doradztwa podatkowego. Jeżeli mają Państwo merytoryczne pytania odnośnie gospodarczej, transgranicznej działalności lub odnośnie sporządzania deklaracji podatkowych, prosimy skierować się do wybranej przez siebie osoby posiadającej uprawnienia do świadczenia doradztwa w sprawach podatkowych (na przykład doradca podatkowy).

weitere Artikel

Bookmarken bei
Facebook Twitter Google Bookmarks VZ Netzwerke Delicious StumbleUpOn