Rejestracja podatkowa

Polnische Fahne

Podatkowa rejestracja przedsiębiorstw budowlanych mających swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Do wydania decyzji o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku oraz do zgłoszenia podatku VAT wymagany jest niemiecki numer identyfikacji podatkowej, który przyznawany jest po doręczeniu i sprawdzeniu następujących dokumentów: 

 • dla przedsiębiorstw jednoosobowych

  • Kwestionariusz rejestracji podatkowej
  • Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (DE/PL) zagranicznych urzędów finansowych
  • Dwustronna kopia dowodu osobistego
 • dla spółek kapitałowych
  • Kwestionariusz rejestracji podatkowej
  • Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (DE/PL) zagranicznych urzędów finansowych
  • Kopia zagranicznego wyciągu z rejestru handlowego
 • dla spółek osobowych

  • Kwestionariusz rejestracji podatkowej
  • Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (DE/PL) zagranicznych urzędów finansowych
  • Kopia zagranicznego wyciągu z rejestru handlowego

 

Podatkowa rejestracja pozostałych przedsiębiorstw mających swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem przedsiębiorstw budowlanych) dla celów podatkowych

Jeżeli przedsiębiorstwo mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzi działalność na terenie Niemiec i w związku z tym podlega przepisom postępowania podatkowego w Niemczech, działalność tą należy zgłosić w urzędzie skarbowym (także drogą mailową na adres: poststelle.fa-cottbus@fa.brandenburg.de). W dalszej kolejności przesłane zostaną niezbędne dokumenty (za pośrednictwem wiadomości e-mail) wymagane do rejestracji podatkowej. Po wpłynięciu kompletnie wypełnionych dokumentów nastąpi sprawdzenie rejestracji podatkowej oraz ewentualnie przydzielenie niemieckiego numeru identyfikacji podatkowej.

 

Uwaga:

Przedsiębiorca w celu otrzymania niemieckiego numeru identyfikacji podatkowej (§ 27a niem. Ustawy o podatku VAT) powinien złożyć pisemny wniosek. Wniosek ten należy skierować do Centralnego Federalnego Urzędu Podatkowego lub do Urzędu Skarbowego.