Podatek od wynagrodzeń

Polnische Fahne

Dla przedsiębiorstw budowlanych, które swoją siedzibę mają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (polskie przedsiębiorstwa, których pierwsze litery pochodzące od nazwiska rozpoczynają się od litery M do R lub w przypadku spółek osobowych lub kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy rozpoczynają się od litery M do R), właściwym urzędem skarbowym do opodatkowania wynagrodzeń jest urząd skarbowy w Cottbus
(Właściwym Urzędem Skarbowym dla przedsiębiorców i firm, których nazwy rozpoczynają się od litery A do G → Urząd Skarbowyw Hameln, a od litery H do L: → Urząd Skarbowy w Oranienburgu;  a od litery S do Ź → Urząd Skarbowy w Nördlingen z placówką w Donauwörth).

Ponadto Urząd Skarbowy w Cottbus jest również urzędem właściwym do potrącania podatku od wynagrodzeń w przypadku transgranicznej pracy tymczasowej od firm użyczających pracowników, których pierwsze litery pochodzące od nazwiska rozpoczynają się od litery M do R lub w przypadku spółek osobowych lub kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy rozpoczynają się od litery M do R, jeżeli pracownicy oddelegowani do pracy za granicę zatrudnieni są budownictwie.
(Właściwym Urzędem Skarbowym dla przedsiębiorców i firm, których nazwy rozpoczynają się od litery A do G → Urząd Skarbowyw Hameln, a od litery H do L: → Urząd Skarbowy w Oranienburgu a od litery S do Ź  Urząd Skarbowy w Nördlingen z placówką w Donauwörth).

Przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązane jest do potrącania podatku od wynagrodzeń, jeżeli posiada na terenie Niemiec swój zakład pracy lub stałego przedstawiciela:

Polski pracodawca w Niemczech a podatek dochodowy od wynagrodzeń

Ponadto firmy użyczające pracowników, nie posiadające siedziby w Niemczech w przypadku działalności gospodarczej związanej z pracą tymczasową w Niemczech są zobowiązane do potrącenia podatku od wynagrodzeń.

Podatek od wynagrodzenia należy zgłosić i odprowadzić do 10 dnia po upływie terminu zgłoszenia podatku od wynagrodzenia (z reguły jeden miesiąc kalendarzowy).

Zgłoszenie podatku od wynagrodzenia należy przekazać Urzędowi Skarbowemu zgodnie z urzędowo określonym rejestrem danych drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się na stronie: www.elster.de.